4 vơ tướng khiến Lưu Bị khiếp sợ nhất, một người hại chết Quan Vũ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > History | Lịch Sử


Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 379
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default 4 vơ tướng khiến Lưu Bị khiếp sợ nhất, một người hại chết Quan Vũ
Click image for larger version

Name:	210.1.jpg
Views:	0
Size:	60.1 KB
ID:	1940325   Click image for larger version

Name:	210.2.jpg
Views:	0
Size:	39.1 KB
ID:	1940326   Click image for larger version

Name:	210.3.jpg
Views:	0
Size:	83.2 KB
ID:	1940327   Click image for larger version

Name:	210.4.jpg
Views:	0
Size:	56.3 KB
ID:	1940328  

Click image for larger version

Name:	210.5.jpg
Views:	0
Size:	39.5 KB
ID:	1940329  
Trong lịch sử thời Tam Quốc, Lưu Bị được coi là phe chính nghĩa (sau này được thờ ở Đế vương miếu), gánh trọng trách nối tiếp nhà Hán sau khi Tào Phi soán ngôi Hán Hiến Đế. Nhưng điều ǵ khiến Lưu Bị đến chết không làm nên nghiệp lớn?


Lưu Bị được coi là hoàng đế cuối cùng nối tiếp nhà Hán, sau này được thờ ở Đế vương miếu.

Sau 40 năm gây dựng từ hai bàn tay trắng, Lưu Bị cuối cùng cũng xưng đế, trở thành hoàng đế nối tiếp của nhà Hán.

Hành tŕnh của Lưu Bị gian nan hơn nhiều so với Tào Tháo hay Tôn Quyền. Nguyên nhân là do thiếu nguồn lực và nhân tài.

Bị xuất thân họ hàng xa của hoàng tộc nhà Hán, không được nhiều người biết tới, không giàu có, không có ảnh hưởng trong triều đ́nh.

Một nguyên nhân khác là do Lưu Bị bị cản bước bởi 4 danh tướng, khiến tham vọng thống nhất Trung Hoa không thành, theo đánh giá của trang mạng Trung Quốc Sohu.

Trong số này, một người gián tiếp giết Quan Vũ, người kia khiến Gia Cát Lượng hao tổn sức lực vô ích.

Chu Du

Nhân vật xếp thứ tư mà Sohu nhắc tới là Chu Du, là danh tướng và là khai quốc công thần của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc.


Chu Du khi c̣n sống có nhiều duyên nợ với Lưu Bị.

V́ sao Lưu Bị sợ Chu Du? Lư do là v́ sau trận Xích Bích, Chu Du bận giao chiến với Tào Nhân ở Giang Lăng, Lưu Bị thừa cơ chiếm 4 quận phía nam Kinh Châu.

Theo Sohu, Chu Du là người hiến kế để Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, từ đó giam lỏng Lưu Bị ở Giang Đông để đoạt lại các quận Kinh Châu.

Nhưng toan tính này của Chu Du thất bại, khi Gia Cát Lượng phái Triệu Vân đi cùng, giúp Lưu Bị trở về an toàn cùng em gái Tôn Quyền.

Kế đó không thành, Chu Du lại nghĩ kế khác, đề nghị với Tôn Quyền, xuất quân đánh chiếm đất Thục, diệt Trương Lỗ, sau đó liên kết với Mă Siêu cùng chống Tào.

Kế sách này của Chu Du được xem là có tầm nh́n xa trông rộng. Bên ngoài là đối địch với Tào Tháo, bên trong là ngầm nhắm vào Lưu Bị.

Đang gấp rút chuẩn bị cuộc chiến th́ Chu Du bệnh nặng. Biết ḿnh không qua khỏi, Chu Du viết lại thư gửi Tôn Quyền, nhấn mạnh việc luôn phải đề pḥng nguy cơ từ Lưu Bị.

Theo Sohu, Lưu Bị từng đề nghị Tôn Quyền cho mượn Kinh Châu để đối phó Tào Tháo, nhưng v́ Chu Du can ngăn nên Tôn Quyền luôn t́m cách khất.

Đến khi Chu Du qua đời, Tôn Quyền mới đồng ư giao phần c̣n lại của Kinh Châu cho Lưu Bị, tạo điều kiện để Lưu Bị lấn tới. Sau này, Lưu Bị c̣n lừa Tôn Quyền, điều quân vào đánh Lưu Chương để mở rộng địa bàn, khiến Tôn Quyền rất tức giận, sai người đón Tôn phu nhân về Giang Đông.

Lă Bố


Dù Lă Bố từng theo hàng Lưu Bị, Bị chưa bao giờ kiểm soát được Lă Bố.

Người xếp thứ ba được Sohu nhắc đến là Lă Bố, danh tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Lă Bố được cho là có thể một ḿnh địch lại cả Trương Phi và Quan Vũ.

Trương Phi nhiều lần đánh tay đôi với Lă Bố, khiến Lưu Bị hết sức lo lắng. Sohu cho rằng, Lưu Bị lo nếu có chuyện ǵ xảy ra với Trương Phi, chính ông cũng không c̣n an toàn trước Lă Bố.

Năm 195, Lă Bố bị Tào Tháo đánh bại, phải sang nương nhờ Lưu Bị. V́ sao Lưu Bị lại chấp nhận? Sohu cho rằng, Lưu Bị muốn chứng minh ḿnh là người rộng lượng, nhân từ, mặt khác tạo uy thế với Tào Tháo.

Chưa đầy một năm sau, Lă Bố làm phản chiếm thành Hạ B́. Trương Phi không chống nổi quân Lă Bố, mang thủ hạ bỏ chạy, không kịp đưa theo gia quyến Lưu Bị.

Đến lúc này, Lưu Bị mới biết ḿnh “dẫn sói vào nhà”, phải đem tiền chuộc lại vợ con.

Không lâu sau, Lưu Bị bị Viên Thuật đem quân vây đánh, phải muối mặt nhờ cậy Lă Bố giảng ḥa.

Năm 198, Lă Bố một lần nữa bại trận, bị Tào Tháo bắt sống. Lưu Bị khi đó liên minh với Tào Tháo, nói rằng nên giết Lă Bố để trừ hậu họa. Tào Tháo nghe vậy làm theo, coi như giúp Lưu Bị diệt một mối họa.

Trương Cáp


Trương Cáp là người từng khiến Gia Cát Lượng hao tổn nhiều tâm sức.

Theo Sohu, người xếp thứ hai phải kể đến Trương Cáp, danh tướng phe Tào Ngụy. Trương Cáp là người dày dạn trận mạc, một trong những công thần có ảnh hưởng nhất của nhà Ngụy.

Trương Cáp không chỉ gây ác mộng cho Lưu Bị, mà c̣n khiến Gia Cát Lượng hết sức e ngại, v́ là người có tầm nh́n xa, biết khi nào cần đánh, khi nào cần lui binh.

Trong trận Hán Trung, Lưu Bị huy động 1 vạn quân tinh nhuệ, chia làm nhiều hướng đánh Trương Cáp. Cáp đă có sự chuẩn bị trước, thống lĩnh đại quân nghênh chiến, khiến Lưu Bị phải rút lui.

Khi nguyên soái quân Ngụy là Hạ Hầu Uyên bỏ mạng, Lưu Bị thừa cơ muốn chiếm trọn Hán Trung. Mưu sĩ của Uyên là Quách Hoài bèn nói: “Trương tướng quân là danh tướng hàng đầu Tào Ngụy, khiến Lưu Bị nể sợ. Nay việc quân nguy cấp, chỉ có Trương tướng quân mới hóa giải nổi”.

Trương Cáp nhận làm nguyên soái, chỉ đạo giữ vững trận địa, cho đến khi Tào Tháo đem quân tiếp viện từ Trường An đến.

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Duệ sai Tư Mă Ư và Trương Cáp mang quân ra địch.

Trương Cáp dày dạn kinh nghiệm dễ dàng đánh bại quân Thục do Mă Tốc chỉ huy, khiến Gia Cát Lượng dù đau xót, vẫn phải ra lệnh chém Mă Tốc.

Không lâu sau, Gia Cát Lượng lại ra quân, tấn công Trần Thương. Tào Duệ gấp rút triệu Trương Cáp xuất binh ứng cứu.

Tào Duệ đặt câu hỏi: “Khi tướng quân đến nơi, Lượng đă lấy được Trần Thương chưa?” Trương Cáp đáp lời: “Thần chưa tới nơi, Lượng đă chạy rồi”.

Có thể nói, Trương Cáp không chỉ gây rắc rối với Lưu Bị, mà c̣n là một trong những người khiến Gia Cát Lượng hao tâm tổn sức nhất, theo Sohu.

Lục Tốn


Lục Tốn là một trong những danh tướng hàng đầu của phe Đông Ngô.

Danh tướng xếp hàng đầu trong danh sách gây ác mộng cho Lưu Bị phải kể đến Lục Tốn, người gián tiếp giết Quan Vũ, theo Sohu.

Lục Tốn được coi là “ngôi sao đang lên” hàng đầu thời Tam Quốc, sinh ra trong gia đ́nh danh gia vọng tộc ở Giang Đông, phục vụ dưới trướng Tôn Quyền.

Trong trận Kinh Châu, Lục Tốn cùng Đại đô đốc của Đông Ngô là Lă Mông, giết chết đại tướng Thục Hán là Quan Vũ. Lục Tốn là người viết thư cho Quan Vũ, tỏ ra hết sức khiêm nhường và ca ngợi Quan Vũ, khiến Quan Vũ không lo pḥng bị Đông Ngô, chỉ tập trung đánh Tào Ngụy ở phía bắc.

Quan Vũ tin theo Lục Tốn, càng xuất quân từ Kinh Châu sang Phàn Thành đánh Tào Nhân. Kết quả là Quan Vũ không biết lượng sức ḿnh, đánh Phàn Thành thất bại, lại bị Đông Ngô đánh úp cướp mất Kinh Châu.

Sau này, trong trận Di Lăng, Lục Tốn đích thân thống lĩnh đại quân, khéo léo tận dụng ưu thế địa h́nh, vừa khéo léo dụ Lưu Bị vào bẫy, khiến quân Bị dù đông đảo hơn, vẫn thảm bại nặng nề.

Di Lăng được coi là trận đánh vĩ đại nhất thể hiện khả năng cầm quân của Lục Tốn. Sử sách Trung Quốc chép rằng, Lưu Bị tổn thất nặng nề đến mức xác chết phe Lưu Bị xuôi theo nước sông Trường Giang trôi xuống làm tắc cả ḍng sông. Chiến thuyền, khí giới, quân nhu bên Thục bị mất gần hết.

Gần như toàn bộ các tướng chỉ huy chiến dịch Di Lăng của Lưu Bị bị tiêu diệt, khiến Thục Hán suy yếu nghiêm trọng.

V́ thất bại này mà Lưu Bị suy sụp tinh thần, lâm bệnh rồi mất tại thành Bạch Đế một năm sau. Có thể nói, Lục Tốn là người gián tiếp hại chết Quan Vũ, sau này lại giáng đ̣n mạnh vào Lưu Bị, không c̣n ǵ khiến Lưu Bị cay đắng hơn, theo Sohu.

Bài cùng thể loại : • miro1510
  R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
  Release: 12-05-2021
  Reputation: 12326


  Profile:
  Join Date: Oct 2014
  Posts: 23,877
  Last Update: None Rating: None
  Attached Thumbnails
  Click image for larger version

Name:	210.1.jpg
Views:	0
Size:	60.1 KB
ID:	1940325   Click image for larger version

Name:	210.2.jpg
Views:	0
Size:	39.1 KB
ID:	1940326   Click image for larger version

Name:	210.3.jpg
Views:	0
Size:	83.2 KB
ID:	1940327   Click image for larger version

Name:	210.4.jpg
Views:	0
Size:	56.3 KB
ID:	1940328  

  Click image for larger version

Name:	210.5.jpg
Views:	0
Size:	39.5 KB
ID:	1940329  
  miro1510_is_offline
  Thanks: 9
  Thanked 1,554 Times in 1,427 Posts
  Mentioned: 3 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 6 Post(s)
  Rep Power: 31 miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
  miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6miro1510 Reputation Uy Tín Level 6
  Reply

  User Tag List

  Thread Tools

  Facebook Comments


   
  iPad Tablet Menu

  HOME

  Breaking News

  Society News

  VietOversea

  World News

  Business News

  Other News

  History

  Car News

  Computer News

  Game News

  USA News

  Mobile News

  Music News

  Movies News

  Sport News

  ZONE 1

  ZONE 2

  Phim Bộ

  Phim Lẻ

  Ca Nhạc

  Thơ Ca

  Help Me

  Sport Live

  Stranger Stories

  Comedy Stories

  Cooking Chat

  Nice Pictures

  Fashion

  School

  Travelling

  Funny Videos

  NEWS 24h

  HOT 3 Days

  NEWS 3 Days

  HOT 7 Days

  NEWS 7 Days

  HOT 30 Days

  NEWS 30 Days

  Member News

  Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

  Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
  Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
  Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


  All times are GMT. The time now is 04:11.
  VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
  User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
  Log Out Unregistered

  Page generated in 0.11099 seconds with 13 queries