View Single Post
Old 04-10-2020   #3
ICEEXPRESS
 
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jul 2008
Location: GERMANY
Posts: 3,083
Thanks: 3,619
Thanked 1,808 Times in 1,041 Posts
Mentioned: 39 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 363 Post(s)
Rep Power: 16
ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6
ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6ICEEXPRESS Reputation Uy Tín Level 6
Reputation: 15795
Default

Cái bon batàu chó này....ḷng đây nham hiêm, cái ǵ xâu xa bon này cung có thê tân dung đê thông tri TG.....bon này cung săng sàng giêt cha/me....anh/em....ngoai/nôi.....ḍng ho......chi cân chúng đat đuoc muc đích cuă chúng......nhung khô nôi TG đă đua bon chó này lên.....và vân c̣n tiêp.....TG lê thuôc bon batàu chó này quá nhiêu.....chi có CHIÊN TRANH moi giăi quyêt đuoc moi vân đê......c̣n nhu không th́ cho bon chó này môt con SUPER ĐÔNG ĐÂT và không c̣n batàu nào trên TG.....
ICEEXPRESS_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03519 seconds with 10 queries