View Single Post
Old 05-22-2019   #2
tampleime
tampleime's Avatar
 
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
Join Date: Jan 2009
Posts: 1,692
Thanks: 5,042
Thanked 851 Times in 411 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 191 Post(s)
Rep Power: 13
tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5tampleime Reputation Uy Tín Level 5
Reputation: 5298
Default

Nếu Hoa Kỳ không tốt, vậy hàng năm tại sao có nhiều con cái của các cán bộ lănh đạo đến Hoa Kỳ du học, nhiều con cái của lănh đạo c̣n di cư sang Hoa Kỳ để nhận thẻ xanh”.

Đồng ư với câu viết này
tampleime is_online_now   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03644 seconds with 10 queries