VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   C̣n phải hỏi... (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1439674)

troopy 02-23-2021 09:39

C̣n phải hỏi...
 
1 Attachment(s)
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1614073165
Trên đường đến sở làm, bà Laura phải đi ngang một cửa hàng chim kiểng. Có một con vẹt nh́n bà chằm chằm và hét toáng lên:

- Này bà ơi... Thiệt chưa từng thấy ai xấu tệ như bà.

Bà Laura hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói ǵ. Ngày thứ hai, con vẹt cũng lại chào bà bằng câu chào đáng ghét đó:

- Này bà ơi.... Thiệt chưa từng thấy ai xấu tệ như bà.

Và hôm sau cũng y như vậy. Bà Laura đă bực ḿnh lắm rồi. Bà bước vào tiệm và yêu cầu ông chủ hăy "dạy dỗ" lại con vẹt. Ông chủ tiệm hết sức xin lỗi bà và hứa sẽ không c̣n có t́nh trạng trên xảy ra nữa.

Sáng hôm sau, trên đường đi làm, bà Laura lại đi ngang cửa hàng chim kiểng. Vừa thấy bà từ xa, con vẹt đă tía lia:

- Này bà ơi...., này bà ơi...

- Ǵ nữa đây - Bà Laura ngạc nhiên.

- ... Bà biết rồi c̣n hỏi - Con vẹt trả lời.

*VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 01:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03488 seconds with 9 queries