VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Lời dặn của bố vợ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1465934)

troopy 05-15-2021 03:54

Lời dặn của bố vợ
 
1 Attachment(s)
Một ngày nọ, hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

- Nghe nói cậu lấy vợ lâu rồi, thế vợ chồng cậu vẫn khỏe chứ?

- Uhm, tất cả đều khỏe mạnh.

- Thế quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?

- Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ư ông ấy.

- Lần nào vậy?

- Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói v́ rất thương tôi, thế mà tôi đă không tin ông ta.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 20:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03309 seconds with 9 queries