VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Bộ Công Thương: Không có bằng đại học vẫn được bổ nhiệm làm viên chức quản lư (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1310738)

florida80 01-22-2020 20:12

Bộ Công Thương: Không có bằng đại học vẫn được bổ nhiệm làm viên chức quản lư
 
1 Attachment(s)
24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự nhưng vẫn được bổ nhiệm viên chức quản lư

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lănh đạo, quản lư; số lượng cấp phó và nâng bậc lương trước thời hạn tại 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2019.

Theo đó, qua kiểm tra 541 hồ sơ viên chức quản lư thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng 24 đơn vị, trong đó có 110 hồ sơ điều động bổ nhiệm chức vụ tương đương và 431 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện một số trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghề hiện giữ hoặc chứng chỉ quản lư hành chính nhà nước chuyên viên; chứng chỉ ngoại ngữ B hoặc tương đương; chứng chỉ tin học; có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự được bổ nhiệm năm 2017.
https://i.imgur.com/swisF52.jpg
24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có trường hợp không có bằng đại học, giữ ngạch cán sự nhưng vẫn được bổ nhiệm viên chức quản lư. (Ảnh: moit.gov)

Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương như: Khi đề nghị bổ nhiệm hoặc phê duyệt chủ trương đă có phương án nhân sự cụ thể; hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đơn vị có nhu cầu hoặc bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất chủ trương bổ nhiệm; không có tài liệu thể hiện việc thảo luận, đề xuất phương án nhân sự; không có tờ tŕnh của bộ phận tham mưu tŕnh lănh đạo trước khi kư quyết định bổ nhiệm lại; một số trường hợp bổ nhiệm lại chậm.

Kết luận cho thấy, trong giai đoạn thanh tra có 6 đơn vị tổ chức 9 đợt thi tuyển dụng viên chức, 13 đơn vị tổ chức 36 đợt xét tuyển (số chỉ tiêu tuyển dụng là 482, số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển là 298, số được tuyển dụng là 233); có 6 đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách viên chức đối với 167 người.
•12 đại dự án thua lỗ của Bộ Công thương: 10 dự án chờ thoát lỗTheo kết luận thanh tra, những người tham gia thi tuyển, xét tuyển nh́n chung đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, qua kiểm tra có một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thông báo công khai, thời gian nhận hồ sơ, số lượng thành viên hội đồng tuyển dụng… 1 đơn vị tuyển dụng 2 viên chức chỉ thông qua việc xét hồ sơ, 1 đơn vị tuyển dụng đối với thí sinh đạt 45 điểm môn tin học (thời gian thanh tra các đơn vị đă thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 3 trường hợp này).

Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, trong giai đoạn thanh tra, tổng số công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ là 740 người: Năm 2016 là 303 người, năm 2017 là 288 người, năm 2019 là 149 người. Viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đă đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, có đơn vị nâng bậc lương trước thời hạn đối với 1 viên chức khi đă xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh nghề nghiệp (ngày 26/11/2019 đơn vị đă ban hành quyết định điều chỉnh hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với trường hợp này); Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của một số đơn vị không đảm bảo theo quy định về số lượng, cơ cấu thành viên.

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra, 18 đơn vị đă bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó đảm bảo theo Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 17/01/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương về quy định tạm thời số lượng lănh đạo cấp pḥng thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ; 6 đơn vị có số lượng cấp phó vượt 1 người do có thay đổi về mô h́nh, tổ chức (chia tách, sáp nhập các pḥng, khoa, …) hoặc chưa có cấp trưởng.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rơ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có h́nh thức xử lư theo quy định.


Phạm Toàn

anhhaila 01-22-2020 21:40

Quote:

Bộ Công Thương: Không có bằng đại học vẫn được bổ nhiệm làm viên chức quản lư
Lư do : Là để quản lư những người có bằng đại học !!!

perry 01-23-2020 17:06

trong che do cong san thang khong co bang van duoc lam chuc lon


All times are GMT. The time now is 01:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04360 seconds with 9 queries