VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Hé lộ công việc bí mật của vú em hoàng gia thời cổ đại (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1330396)

pizza 03-31-2020 23:37

Hé lộ công việc bí mật của vú em hoàng gia thời cổ đại
 
2 Attachment(s)
Những công việc bí mật của vú em hoàng gia thời cổ đại không phải ai cũng biết. Chính họ chứ không phải ai khác là người phải thực hiện công việc giáo dục giới tính cho công chúa, hoàng tử.

Thời cổ đại, có không ít quan to hiển quư, vương công quư tộc thuê vú em để nuôi con. Ngoài việc giúp các phu nhân yếu đuối nhanh chóng phục hồi sức khỏe, c̣n đảm bảo trẻ em luôn có đủ sữa để phát triển.

Trong hoàng cung cũng giống như vậy, sẽ luôn có những vú em hỗ trợ chăm sóc, nuôi nấng các hoàng tử, công chúa. Song, vú em hoàng gia không chỉ đơn thuần giúp nuôi dưỡng các hoàng tử, công chúa, họ c̣n đảm nhận những trách nhiệm trọng yếu khác.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1585697693

Thứ nhất, hoàng thất quan trọng địa vị, sử dụng vú em là để giăn cách quan hệ giữa mẹ đẻ và hoàng tử, công chúa, giảm thiểu ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ đẻ đến thế hệ tiếp theo trong hoàng cung.

Nói chính xác hơn, giao hoàng tử, công chúa cho vú em chăm sóc chính là để tránh cho tương lai xảy ra t́nh trạng "Mẫu bằng tử quư" - Mẹ vinh hiển nhờ con, con uy danh nhờ mẹ. Đồng thời, cũng tiêu trừ khả năng bên ngoại âm mưu đoạt quyền.

Vú em chăm sóc các hoàng tử, công chúa đều phải dành toàn thời gian để ở bên cạnh nuôi dưỡng, tâm t́nh. Như vậy, các vú em cũng có đóng một vai tṛ không nhỏ trong việc giáo dục hoàng tử, công chúa.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1585697693

Thực tế, mặc dù một phần lớn các vú em hoàng gia đều xuất thân b́nh dân, không có quá nhiều kiến thức, thế nhưng họ có thể giúp các hoàng tử, công chúa nhận thức được "sự khốn khổ dân gian", nhận thức được cuộc sống thực sự của bách tích b́nh dân, nhờ thế, tương lai có thể v́ nhân dân, v́ đất nước làm tốt trọng trách của ḿnh.

Bên cạnh đó, những vú em hoàng gia cũng là người phải thực hiện công việc giáo dục giới tính cho công chúa, hoàng tử. Đặc biệt, đối với các hoàng tử, một số vú em c̣n phải hiến thân, giảng dạy chi tiết những kiến thức vỡ ḷng về chuyện nam nữ.

Chỉ có điều, chuyện này cũng có thể tạo thành những hồi ức, kỷ niệm, thậm chí phát triển một mối quan hệ đầy lưu luyến. Điển h́nh như mối t́nh nổi tiếng giữa Minh Hy Tông Chu Do Hiệu và vú em Khách Thị.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 10:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04000 seconds with 9 queries