VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Feed Back | Góp Ư (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Kiếm tiền bằng upload Parisbynight (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1314033)

laongoandong 02-05-2020 09:01

Kiếm tiền bằng upload Parisbynight
 
Có vài member upload Parisbynight để trục lợi cá nhân. Theo ḿnh nghỉ đó là chuyện không nên và điểm kế tiếp là buộc người tải xuống phải cài vào máy những phần mềm không an toàn.
Để giử VBF an toàn và sống thọ, ḿnh xin các bạn và ban điều hành giúp ư kiến. Cám ơn.


All times are GMT. The time now is 18:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03547 seconds with 9 queries