VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Nhm 5 người mua v số trng 18 triệu mỹ kim ở San Jose (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1455043)

florida80 04-09-2021 20:45

Nhm 5 người mua v số trng 18 triệu mỹ kim ở San Jose
 
1 Attachment(s)
4/9

5 người dừng chn tại một qun c ph ở San Jose vo cuối năm 2020 đ thắng được hng triệu mỹ kim tiền trng số. Theo cc vin chức Xổ số California, năm người ny đ mua một v trng giải SuperLotto Plus trị gi 18 triệu mỹ kim v lựa chọn tiền mặt, v vậy họ cn lại 13.6 triệu mỹ kim. Năm người may mắn ny l Michael Zhang, Ronnie Lau, Samuel Lee, Đức Lưu v Hui Leung, mỗi người nhận được 2.72 triệu mỹ kim trước thuế.


https://i.imgur.com/xmGOXr4.png

Anh Zhang cho biết tất cả họ thường mua v số cng nhau. Sau khi dừng chn tại Caf Paradise ở khu 2400 Monterey Road vo ngy 26 thng 12, họ đ mua 50 v, bao gồm 20 v Powerball, 20 v Mega Millions v 10 v SuperLotto Plus. Cũng vo đm hm đ, năm người trn pht hiện ra rằng họ đ trng số khi một người trong số đ so kết quả trn một ứng dụng. Tuy nhin, họ khng đi nhận giải ngay lập tức v đại dịch COVID-19.

Anh Zhang ni họ quyết định đợi cho đến khi cc hạn chế được dỡ bỏ. Theo Mercury News đưa tin, cuối cng, cả nhm đ c một chuyến đi đến Sacramento v bỏ v vo một chiếc hộp nhỏ. Sau đ họ được cc vin chức xổ số lin lạc. Anh Zhang cho biết cả năm người vẫn chưa quyết định phải lm g với số tiền trng được.

koorlie 04-09-2021 23:00

Quote:

Năm người may mắn ny l Michael Zhang, Ronnie Lau, Samuel Lee, Đức Lưu v Hui Leung, mỗi người nhận được 2.72 triệu mỹ kim trước thuế.
Nhớ đưa tiền v nh bank cất kỹ, đi đu phải đề phng đm kỳ thị ghen tức rnh rập theo di.

Moderna 04-10-2021 02:14

Nhớ coi chừng tới lũ welfare bợ L đấy nh... Khu San Jos th khỏi ni rồi....


All times are GMT. The time now is 11:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03795 seconds with 9 queries