VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Si vương - Nguyễn Phc Nguyn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1308791)

florida80 01-14-2020 19:22

Si vương - Nguyễn Phc Nguyn
 
1 Attachment(s)
Chuyn mục: Cha Nguyễn
Nguyễn Phc Nguyn (Cha Si, 1613-1635)

Nguyễn Hong sắp mất, gọi con thứ 6 l Nguyễn Phc Nguyn vo dặn d: Đất Thuận - Quảng ny pha bắc th c ni Honh Sơn, sng Linh Giang, pha nam th c ni Hải Vn v ni Bi Sơn thật l nơi trời để cho người anh hng dụng v. Vậy con phải thương yu nhn dn, luyện tập binh sĩ mới gy dựng cơ nghiệp mun đời.

Nguyễn Phc Nguyn khc v bi tạ lnh mạng. Vua L sai sứ giả vo viếng v truy tặng Nguyễn Hong l Cẩn nghi cng, vẫn cho Nguyễn Phc Nguyn lm trấn thủ Thuận - Quảng với hm Thi bảo, tước Thuỵ quận cng. Nguyễn Phc Nguyn xưng l Si vương v cho rời cung phủ về x Phc Yn, huyện Quảng Điền, ngy đm lo việc chnh sự, thu dụng nhn ti. Quan khm l Trần Đức Ho tiến cử Đo Duy Từ cho cha Nguyễn, cha mừng lắm phong cho Đo Duy Từ tước Lộc k hầu, chức Nha u nội tn. Đo Duy Từ gip cha Nguyễn đắp luỹ Trường Dục luỹ Thầy để phng ngự, chống nhau với qun Trịnh, Đo Duy Từ cn by kế sch cho cha Nguyễn trả lại sắc phong của vua L, khng chịu nộp thuế cống cho cha Trịnh.
https://i.imgur.com/ZIsv5uN.jpg
Chuyện kể rằng nǎm Đinh Mo - 1627, Trịnh Trng sai sứ mang sắc vua L dụ cha Si cho con vo chầu v nộp 30 con voi cng 30 chiếc thuyền để đưa cống nh Minh. Nhận được sắc vua, cha Si họp triều thần hỏi mưu kế. Đo Duy Từ dng kế, cho người lm một ci mm hai đy, trn sắp đầy sản vật, giữa để sắc thư, rồi cử Lại Vǎn Khung lm chnh sứ đem phẩm vật ra tạ ơn cha Trịnh. Nhờ đ được chuẩn bị trước, khi ra kinh đ yết kiến cha Trịnh, Lại Vǎn Khung ứng đối kh tri chảy. Cha hậu đi, cho php Khung cng phi đon đi thǎm kinh thnh để chờ cha dạy bảo. Trn đường đi, Khung ln mở cẩm nang của Đo Duy Từ trao cho từ trước. Sau khi đọc cẩm nang, Khung cng cả phi đon lẻn trốn về Nam. Thấy phi đon đột ngột trốn về, cha Trịnh nghi hoặc, bn cho người đập vỡ mm mới thấy tờ sắc trước, v một bi thơ, mỗi cu bốn chữ như sau.

Mu nhi địch
Mịch phi kiến tch
i lạc tm trường
Lực lai tương địch

Cả triều thần khng ai hiểu nghĩa. Trịnh Trng phải mời Trạng Bng Phng Khắc Hoan giải m... Đọc xong Phng Khắc Khoan giải thch: Đấy l lối chơi chữ của Đo Duy Từ, chữ mu khng c dấu phẩy l chữ dư, chữ mịch khng thấy chữ kiến th cn chữ bất, chữ i rơi chữ tm thnh chữ thụ, chữ lực cng đối địch với chữ lai thnh chữ sắc. Vậy nghĩa của bi thơ 4 cu trn l Dư bất thụ sắc tức l Ta khng nhận sắc.

Nghe xong, Trịnh Trng vội cho người tm bắt Lại Vǎn Khung, nhưng Khung đ cao chạy xa bay rồi. Trng muốn pht binh vo đnh cha Nguyễn, nhưng gặp lc Cao Bằng v Hải Dương đều c giặc, đnh phải hon lại chưa đi hỏi tội cha Nguyễn.

Đo Duy Từ cn tiến cử cho cha Nguyễn một vin tướng ti ba, mưu lược l Nguyễn Hữu Tiến, qun lực của cha Nguyễn từ đ ngy thm mạnh. Đo Duy Từ chỉ gip cha Nguyễn 8 nǎm m cơ nghiệp cha Nguyễn thay đổi hẳn về chất, đất Đng Trong trở nn c vǎn hiến v quy củ hơn trước nhiều.

Đối với ln bang, cha Si chủ trương thn thiện với Chim Thnh v Chn Lạp. Nǎm 1620, cha gả cng nữ Ngọc Vạn cho vua Chn Lạp Chetta II (1618?1686) để tạo thuận lợi cho dn chng vo khai khẩn đất hoang ở Thuỷ Chn Lạp. Nǎm 1631, cha Si lại gả cng nữ Ngọc Khoa cho vua Chim P Rom để củng cố nền ho hiếu một thời gian kh di giữa hai nước Chim ? Việt.

Cha Nguyễn Phc Nguyn, sinh 16/8/1563, mất ngy 19/12/1635 thọ 73 tuổi, ở ngi cha 22 nǎm. Sau triều Nguyễn truy tn Hy tng Hiếu vǎn Hong đế. Cha Si c 15 người con (11 con trai v 4 con gi).

Rất tự ho được lm con chu chắt của Hong Tộc Nguyễn Phước . New York


All times are GMT. The time now is 03:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03944 seconds with 9 queries