VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Tăng cường gần 400 cán bộ thuộc Bộ Công an về các xă biên giới trọng điểm, ANTT phức tạp (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1526494)

Hanna 10-15-2021 16:57

Tăng cường gần 400 cán bộ thuộc Bộ Công an về các xă biên giới trọng điểm, ANTT phức tạp
 
1 Attachment(s)
Ngày 15/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ tŕ buổi gặp mặt cán bộ tăng cường Công an xă biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Buổi gặp mặt được tổ chức dưới h́nh thức trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lănh đạo đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân và gần 400 cán bộ được điều động tăng cường Công an xă biên giới, trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an xă chính quy, Bộ Công an đă ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về công tác tại Công an xă biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Quá tŕnh triển khai thực hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đă chủ động, tích cực làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ. Những cán bộ được tăng cường đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có tuổi đời c̣n trẻ (dưới 35 tuổi), sức khỏe tốt. Nhiều đồng chí mặc dù hoàn cảnh gia đ́nh c̣n khó khăn nhưng vẫn viết đơn xung phong, t́nh nguyện đến Công an xă nhận nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Công an nhân dân.Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chủ trương điều động cán bộ cơ quan Bộ đến nhận công tác tại các xă biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự không chỉ để tăng cường, bổ sung lực lượng cho Công an xă mà đồng thời c̣n tạo điều kiện để các đồng chí được trải nghiệm, rèn luyện, thử thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lănh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung phong nhận nhiệm vụ, “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc ǵ khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần đến”; đồng thời đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, lănh đạo Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục tăng cường công tác nắm t́nh h́nh tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, quan tâm, động viên để cán bộ yên tâm công tác.

Đối với cán bộ được điều động về Công an xă biên giới cần khẩn trương khắc phục khó khăn, sớm ḥa nhập với môi trường công tác mới và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không có tư tưởng “công tác ngắn ngày”, phải xác định đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công, là cơ hội để phát huy tŕnh độ nghiệp vụ được đào tạo đồng thời cũng là trải nghiệm và thử thách để rèn luyện ư chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân.Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, cán bộ được điều động về Công an xă biên giới phải gương mẫu trong lời nói, hành động, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia công tác pḥng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân với chủ đề “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn và an dân” tại địa bàn cơ sở. Chú trọng đến văn hóa ứng xử Công an xă chính quy, am hiểu về kiến thức xă hội, phong tục, tập quán, nắm chắc t́nh h́nh địa bàn, trọng dân, gần dân, sát dân, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ yêu cầu công tác…

Đại diện cán bộ được điều động về Công an xă biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Tân, cán bộ chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, đại đa số các đồng chí được điều động, tăng cường đều viết đơn t́nh nguyện tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần xung kích, t́nh nguyện, xác định tâm thế sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc ǵ khi được tổ chức tin tưởng giao phó...


All times are GMT. The time now is 03:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03859 seconds with 9 queries