VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Bộ Tài Chính Cộng Sản Việt Nam có thể cắt giảm một số thuế đối với nông sản Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1300097)

florida80 12-10-2019 20:41

Bộ Tài Chính Cộng Sản Việt Nam có thể cắt giảm một số thuế đối với nông sản Hoa Kỳ
 
1 Attachment(s)
10/12/2019

 
Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Bộ Tài chính cộng sản Việt Nam đang đề nghị giảm thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang nỗ lực để giảm bớt những áp lực của Hoa Kỳ về sự gia tăng thặng dư thương mại của Việt Nam. Tờ Houston Chronicle đưa tin, theo yêu cầu của Hoa Kỳ, cộng sản Việt Nam hiện đang xem xét thuế đối với một số sản phẩm của Hoa Kỳ để giúp cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ.
https://i.imgur.com/Hay7Csv.jpg
Bộ cho biết, bộ đề nghị giảm thuế đối với thịt gà từ 20% xuống 18%, Hoa Kỳ yêu cầu giảm thuế này xuống c̣n 14.5% vào năm tới và loại bỏ vào năm 2028. Bộ tài chính đề nghị cắt giảm thuế thịt heo từ 25% xuống 22%, và giảm thuế đối với táo và nho tươi từ 10% xuống c̣n 8% vào năm 2020. Thuế lúa ḿ có thể giảm từ 5% xuống 3% trong năm tới. Hoa Kỳ đang yêu cầu giảm thuế đối với thịt heo xuống c̣n 18.9% vào năm tới và loại bỏ hoàn toàn vào năm 2027. Hoa Kỳ cũng muốn thuế đối với táo, nho và lúa ḿ của họ được băi bỏ vào năm tới. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đạt gần 40 tỷ Mỹ kim trong năm 2018. Khoảng cách đạt 46 tỷ Mỹ kim trong 10 tháng đầu năm 2019, tăng 39% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Vào tháng 5 năm nay, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đang bị theo dơi về khả năng thao túng tiền tệ. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross yêu cầu Việt Nam giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.


All times are GMT. The time now is 16:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.18874 seconds with 9 queries