VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Cng ty Ericsson thừa nhận đ đt lt cho cc quan chức Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1299843)

florida80 12-09-2019 22:12

Cng ty Ericsson thừa nhận đ đt lt cho cc quan chức Việt Nam
 
1 Attachment(s)
Cng ty viễn thng Ericsson của Thuỵ Điển mới đy đ đồng trả hơn 1 tỷ đ la tiền phạt tại Mỹ v đ đt lt cho cc quan chức chnh phủ cc nước Việt Nam, Trung Quốc, Djibouti, Indonesia, v Kuwait ln đến hng triệu đ la trong nhiều năm, theo thng tin từ Bộ Tư php Mỹ.
https://i.imgur.com/eK3z8rJ.jpg
Tổng số tiền phạt m Ericsson sẽ phải trả l hơn 520 triệu đ tiền phạt hnh sự v hơn 540 triệu đ la cho Uỷ ban Giao dịch Chứng khon Mỹ.

Trong thng bo của Bộ Tư php, Ericsson thừa nhận đ vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoi của Mỹ trong giai đoạn t nhất từ năm 2000 đến 2016, bằng cch đt lt, lm giả sổ sch, hồ sơ, v khng thực hiện việc kiểm sot kế ton nội bộ hợp l.

Tại Trung Quốc, cng ty đ ti trợ hng chục triệu đ la để mua qu tặng, cc gi du lịch v dịch vụ giải tr cho cc quan chức. Doanh thu của Ericsson tại thị trường ny được cho biết l ln đến gần 90 tỷ đ la mỗi năm.

Ở Việt Nam v Indonesia, thng qua cc cng ty tư vấn, Ericsson đ chi hng triệu đ la để c được cc hợp đồng lớn.

Tại Việt Nam cc năm qua, Ericsson đ nhận được nhiều gi thầu lớn trong việc pht triển mạng di động, m gần đy nhất l pht triển mạng 5G.

Mới đy nhất, cng ty Ericsson phối hợp với cng ty Cổ phần Viễn thng VTC vừa trng gi thầu trang bị hệ thống thiết bị v tuyến thuộc dự n trang bị hệ thống thiết bị v tuyến để mở rộng v nng cấp vng phủ sng khu vực Bnh Dương, B Rịa - Vũng Tu, Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2019 với gi trng thầu l hơn 18,836 triệu đ la v 163,89 tỷ VND.

Trước đ, Ericsson cũng từng trng nhiều gi thầu khc ở Việt Nam như gi thầu mua sắm vật tư dự phng cho hệ thống v tuyến VNPT Net sử dụng thiết bị Ericsson năm 2018, gi thầu cung cấp thiết bị hệ thống v tuyến thuộc dự n mua thiết bị xo điểm đen mạng 4G tại cc khu vực TP Hồ Ch Minh v cc tỉnh.

djibouti 12-09-2019 23:08

"Quid Pro Quo" m lị. Chuyện tự nhin thi.
C l bao nhiu đu chứ?


All times are GMT. The time now is 09:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.18405 seconds with 9 queries