VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Feed Back | Gp (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Đề nghị chuyển box tin X Hội (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1255735)

cha12 ba 06-25-2019 17:04

Đề nghị chuyển box tin X Hội
 
1 Attachment(s)
6/25/19
Đề nghị Admin chuyễn box tin X Hội ln nhập chung với
room tin tức gồm
1/
-Tin Sốt
-Live Broadcast
2/
-Tin Thế Giới
-Tin Hoa Kỳ
-Tin Hải Ngoại
-Tin Kinh Tế
3/
-Tin X Hội (c thể đổi tn l Tin Việt Nam)
v box tin ny nằm xa v lẫn lộn như gần hng cuối trong hnh
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1561482140

laughster 06-30-2019 22:24

Em cũng thấy lm lạ l mục tin x hội sao nằm lẻ loi ở dưới hihi.

cha12 ba 07-01-2019 02:58

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3681725)
Em cũng thấy lm lạ l mục tin x hội sao nằm lẻ loi ở dưới hihi.

:thankyou::thankyou::handshake:
Admin Qsold đi php rồi..."sao chưa thấy hồi m"...


All times are GMT. The time now is 12:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03677 seconds with 9 queries