VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Announcement|Thng Bo (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Hướng dẫn embed video từ Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion ... vo forum (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1243131)

QSold 05-09-2019 12:46

Hướng dẫn embed video từ Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion ... vo forum
 
3 Attachment(s)
Cho cc bạn, c nhiều bạn hỏi lm sao để video từ những trang như Youtube, Facebook hay Twitter hiển thị trong cc bi m cc bạn đăng? Sau đy VBF xin hướng dẫn cch đưa video từ cc trang web nổi tiếng vo forum như sau.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557405807

1. Youtube
V dụ link Youtube l https://www.youtube.com/watch?v=vslSmjK0ZTM
a/ Copy m sau dấu =
vslSmjK0ZTM

b/ Để hng m vo giữa code Yotube hoặc bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/yt.jpg
PHP Code:

[YOUTUBE]yIUZJ8T8WMI[/YOUTUBE

2. Facebook Video
V dụ link Facebook video: https://www.facebook.com/DonaldTrump...9911429769298/
a/ Copy m sau /videos/
409911429769298

b/ Để hng m vo giữa code Facebook hoặc bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/facebookvideo.jpg
PHP Code:

[FBV]409911429769298[/FBV


3. Twitter
a/ Chon status, bấm nt More bn phải chọn Copy Link to Tweet (bấm nt chuột tri)

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557405807

b/ V dụ link status l:
https://twitter.com/SpursOfficial/st...59618144804865

Chọn hng m sau /status/
1126303605068390401

c/ Để m vo giữa code Twitter hoặc bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/Twitter-icon.png
PHP Code:

[TWEET]1126459618144804865[/TWEET4. Vimeo
Dng nt
https://www.vietbf.com/forum/images/vimeo-icon.png
V dụ link https://vimeo.com/76979871
Chọn m 76979871
PHP Code:

[vimeo]76979871[/vimeo
5. Dailymotion
V dụ link https://www.dailymotion.com/video/x77p3fd
Chọn x77p3fd
https://www.vietbf.com/forum/images/...otion-icon.png
PHP Code:

[dailymotionvideo]x77p3fd[/dailymotionvideo
6. Instagram
V dụ link: https://www.instagram.com/rapmarathon/p/BxIRfHPDtz6/
Chọn m:
p/BxIRfHPDtz6

Bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/...ram-3-icon.png
PHP Code:

[IGM]p/BxIRfHPDtz6[/IGM
7. Đăng MP4 video
Ci ny đi hỏi cả Link ton phần
V dụ link: https://xxx.com/xxx.mp4
Chọn ton bộ link cho vo code hoặc bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/mp4.png
PHP Code:

[MP4PLAYER]https://xxx.com/xxx.mp4[/MP4PLAYER] 8. Đăng FLV Flash video
V dụ link: https://xxx.com/xxx.flv
Chọn ton bộ link cho vo code hoặc bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/flv.gif
PHP Code:

[FLV]https://xxx.com/xxx.flv[/FLV] 9. Đăng MP3 audio
V dụ link https://xxx.com/xxx.mp3
Chọn ton bộ link cho vo code hoặc bấm nt
https://www.vietbf.com/forum/images/mp3.png
PHP Code:

[MP3]https://xxx.com/xxx.mp3[/MP3] 


By giờ bạn c thể đăng cc video từ cc trang web chia sẻ video được rồi. Tất nhin cn nhiều trang mạng x hội khc nữa, nhưng nếu c yu cầu VBF sẽ chế code để đưa cc video từ cc trang mạng x hội đ vo forum. Chc cc bạn vui vẻ v gặp nhiều may mắn.
QSold


DEMO

Youtube


Facebook


Twitter


Vimeo


Dailymotion


Instagram

nangsom 05-09-2019 15:53

Tui khoi mấy ci ny đ bc! Để hm no tui lm thử xem sao.

Cm ơn bc nhiều nghen.

florida80 05-09-2019 18:15

yu cầu QSold sửa lại cch đăng youtube trong cc phng nhac, phng sự ,phim lẽ.. Thấy mu đen thui o hiện ln hnh

Cảm ơn.

QSold 05-09-2019 19:09

Quote:

Originally Posted by florida80 (Post 3644140)
yu cầu QSold sửa lại cch đăng youtube trong cc phng nhac, phng sự ,phim lẽ.. Thấy mu đen thui o hiện ln hnh

Cảm ơn.

Link?

Demo

MP4


Flash Video


MP3

DoaHongDamMau 05-11-2019 12:14

Admin oii, sao cai "search this forum" option khong c work vậy?? v dụ nếu muốn tm một ci thread của một ci label phim trong section Label Series| Ba Đĩa, thử tm bất cứ ci labels no trong thread đ m ci search n khong c tm dc g.. Admin check/fix lai dum dc khong, thanks

QSold 05-11-2019 12:35

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by DoaHongDamMau (Post 3645533)
Admin oii, sao cai "search this forum" option khong c work vậy?? v dụ nếu muốn tm một ci thread của một ci label phim trong section Label Series| Ba Đĩa, thử tm bất cứ ci labels no trong thread đ m ci search n khong c tm dc g.. Admin check/fix lai dum dc khong, thanks

Cần phải vo box forum,

https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=96

sau đ bấm nt Search this Forum nằm bn phải.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1557578177

DoaHongDamMau 05-11-2019 12:50

OK, moi thu lai va thay dc roi, chu hom qua gio thu mai ma khong dc.. Cam on ADMIN

Phuoc63 05-13-2019 15:25

Cảm ơn.

florida80 07-09-2019 22:57

https://i.imgur.com/uHWBZEI.gif

https://i.imgur.com/nPfbKNc.gif


https://i.imgur.com/ur8HjT7.gif

cha12 ba 07-10-2019 00:39

https://i.pinimg.com/originals/15/71...273d7beb02.gif MOD FL80


All times are GMT. The time now is 11:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.13194 seconds with 9 queries