VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   History | Lịch Sử (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Tào Tháo: “Diễn viên” xuất sắc nhất mọi thời đại (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=957163)

sunshine1104 03-01-2016 04:55

Tào Tháo: “Diễn viên” xuất sắc nhất mọi thời đại
 
1 Attachment(s)
Không chỉ nổi danh là người đa mưu túc trí, Tào Tháo c̣n nổi danh bởi tài năng “diễn” như thật, có như không, không mà như có. Chính bởi tài năng này mà Tào Tháo đă đạt được mọi điều như ư ḿnh muốn. Có rất nhiều giai thoại về khả năng này của Tào Tháo và dưới đây là một trong số những giai thoại như vậy.


Triệu Viêm – tác giả bài viết “đằng sau việc Tào Tháo bắt quả phụ, cổ vũ tinh thần binh sĩ” cho rằng, đó chẳng qua chỉ là những vở kịch mà họ Tào đă sử dụng “đạo cụ” để đạt được mục đích của ḿnh. Có thể thấy rằng, Tam Quốc là một vũ đài lớn mà ở đó, đạo diễn cũng nhiều, diễn viên cũng lắm, đạo cụ có thể t́m thấy khắp nơi.

Thế nhưng, chỉ có duy nhất Tào Tháo là “đa năng”, vừa có thể làm đạo diễn, vừa có thế diễn kịch. Thậm chí, ông ta c̣n có thể đảm đương luôn công việc của người chuẩn bị đạo cụ bởi đó là “năng lực” của ông ta.

Đạo cụ có thể khai thác được nhiều nhất, chính là con người. Những nhân vật như Kiều Huyền, Lưu Bị hay Quan Vũ… đều từng là đạo cụ để Tào Tháo nhào nặn nên h́nh tượng “nhân tài cái thế” của ḿnh. Và quả nhiên, cuối cùng nhân vật này cũng đă giành được những lời tán dương của người trong thiên hạ.

“Diễn viên giỏi” trong thiên hạ khi đă diễn nhập vai, mưu sinh hơn trăm, tướng hiền hơn ngh́n, chỉ một trận Quan Độ diệt họ Viên, thống nhất một vùng Trung Nguyên rộng lớn.

Nếu nh́n một cách tổng quan để đánh giá th́ những người “may mắn” trở thành đạo cụ của Tào Tháo nhiều vô kể. Từ Hán Hiến Đế, Đổng Trác, Thập thất lộ chư hầu và… toàn bộ quả phụ trong cả nước, tất cả đều bị họ Tào lợi dụng.

Thậm chí đếu ba cô con gái của ḿnh, Tào Tháo cũng không bỏ qua khi biến họ thành đạo cụ, tặng cho Hán Hiến Đế.

Trong số những việc mà Ngụy vương đă làm để xây dựng, củng cố địa vị của ḿnh, việc ông ta lợi dụng những người vợ góa chồng làm “đạo cụ” được xem là một việc làm vô cùng thất đức.

Nhằm cổ vũ tinh thần cho chiến sĩ, Tào Tháo đă hạ lệnh cho quan lại địa phương chiêu mộ và gom tất cả quả phụ tại các địa phương để ban cho binh lính làm thê thiếp.

Mặt khác, việc đáp ứng tốt yêu cầu của Ngụy vương cũng đem lại những lợi ích không nhỏ cho bản thân quan lại nên người nào người nấy đều dốc sức t́m kiếm quả phụ tại địa phương. Thậm chí, một số quả phụ tuy đă tái giá cũng bị bắt đi.

Trong khoảng thời gian này các quả phụ phải sống cảnh tha hương ly biệt, gia đ́nh ly tán, cốt nhục bị chia rẽ, để lại những nỗi hận không ǵ có thể diễn tả hết.

V́ quyết định độc ác này của Tào Tháo, không biết bao người vợ phải ĺa xa chồng con để phục vụ người đàn ông khác trong nỗi uất ức, hận thù. Chỉ riêng v́ điều này, họ Tào đă bị nhiều người hận đến thấu xương.

Để thỏa măn tham vọng của ḿnh, ngay cả những người đàn bà thấp hèn trong xă hội cũng bị biến thành “đạo cụ” cho những toan tính chính trị lớn của Tào Tháo. Với những việc làm như vậy, đánh giá họ Tào là một “gian hùng” e vẫn c̣n quá nhẹ nhàng.

vbf @ sưu tầm

duongvequehuong 03-01-2016 06:05

Suy cho cùng so với tên Hôi Chết Mẹ th́ những ǵ Tào Tháo làm đều thua xa vài bậc ...

kuti 03-01-2016 14:14

Ừ , tác giả bày viết này , nhận xét không đúng trong cốt truyện.....giữa Thào Tháo và Khổng Minh...th́ rơ ràng cốt truyện nói về Khổng Minh là 2/3 cốt truyện rồi , và khi Tào Tháo chếT đi th́ Khổng Minh vẫn c̣n sống....phải nói là KHổng Minh vai diễn trong cốt truyện rất là mưu mô đa dạngmoi. thời đại mới đúng.


All times are GMT. The time now is 12:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04256 seconds with 9 queries