VietBF
Page 5 of 5 « First 34 5

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Announcement|Thông Báo (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Hướng dẫn vượt tường lửa dành cho các member ở Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1275286)

nangsom 05-21-2020 06:05

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3928672)
@QSold
H́nh như forum không có luật cấm dùng nhiều nick th́ phải? Hơn nữa, ḿnh và đám đồng chấy của ḿnh cũng chơi nhiều nick, nhưng lại thích nh́n về bên kia bờ sông mà so mà sánh mà soi mà mói haha!:hafppy::hafppy: Nhiều người tính t́nh thiệt là..ah mà thôi, để họ tự hiểu phần cuối.

Theo tôi nghĩ: mấy cụ th́ không cấm, nhưng có 1 vài Mod c̣n quen cái tánh í, sau 75 tới giờ vẫn c̣n tôn sùng. :)

Có người chỉ t́m đóng rác của nhà người khác, nhưng quên đi đóng kít khô ở nhà ḿnh

(xin lỗi, khi tôi phải nói ra câu này hơi mất lịch sự, nhưng đó là sự thật, mong mọi người thông cảm cho! :handshake:)


All times are GMT. The time now is 09:50.
Page 5 of 5 « First 34 5

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03649 seconds with 9 queries