VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Feed Back | Gp (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Xin gởi đến cc MOD POST PHIM (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283225)

hoanglan22 10-07-2019 01:36

Xin gởi đến cc MOD POST PHIM
 
C nhiều ACE thch DL phim về coi , th trong những Bộ phim ny cần ghi r một cht chẳng hạn như :

POST PHIM GHI GENE =? ACTION, THRILLER, COMEDY .... etc ... để người DL biết r hơn một cht .

Nếu khng ghi r nhiều khi họ DL xong mở cho gia đnh coi thấy cảnh chm giết , hoặc ma quỉ phim kinh dị ...

Cc MOD lm ơn coi lại phần ny .Vi lời xin gp :thankyou:


All times are GMT. The time now is 22:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03361 seconds with 9 queries