VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Video: Việt kiều Mỹ ngo đ gy tai nạn lin hon cn lắc lư theo điệu nhạc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1230347)

nguoiduatinabc 03-14-2019 20:18

Video: Việt kiều Mỹ ngo đ gy tai nạn lin hon cn lắc lư theo điệu nhạc
 
1 Attachment(s)
Vụ Việt kiều Mỹ gy tại nạn lin hon tại Đ Lạt. Chiếc xe t gy tai nạn chỉ dừng lại khi tng vo cột điện. Sau khi gy tai nạn, nam thanh nin Việt Kiều Mỹ vẫn lắc lư theo điệu nhạc.https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1552594712

tom1612 03-14-2019 22:27

Loi co no xuong dap cho no 1 tran


All times are GMT. The time now is 04:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14390 seconds with 9 queries