VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Coi mạng người dân như cỏ rác nên làm sao mà Hương được cứu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1230309)

Gibbs 03-14-2019 14:31

Coi mạng người dân như cỏ rác nên làm sao mà Hương được cứu
 
1 Attachment(s)
Làm sao cứu được Hương khi không để cập nửa lời khi Kim Jong Un tới Việt Nam.
- Cám ơn ngài đă không lên tiếng vụ công dân Đoàn Thị Hương.
- Không có ǵ, phương châm của chúng tôi là dĩ bất biến ứng vạn biến, không chỉ một ḿnh cô ấy mà 64 lính chúng tôi ở Gạc Ma cũng vậy, quan điểm ngoại giao của chúng tôi là nhất quán.
Bùi Thanh Hiếu
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1552573869

hongyen2000 03-14-2019 15:30

Tiếc thay thế hệ nầy người dân VN cam tâm làm nô lệ..

OroValley 03-14-2019 17:48

Kiếp sau đừng làm công dân Vịt nữa nha em.


All times are GMT. The time now is 03:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.17910 seconds with 9 queries