VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng nhận lời mời thăm Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1230282)

nguoiduatinabc 03-14-2019 11:12

Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng nhận lời mời thăm Mỹ
 
1 Attachment(s)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đ mời Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng thăm Mỹ trong năm 2019. ng Nguyễn Ph Trọng đ nhận lời mời. Theo người pht ngn Bộ Ngoại giao L Thị Thu Hằng........
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1552561944
Tại cuộc họp bo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14-3, người pht ngn Bộ Ngoại giao L Thị Thu Hằng đ trả lời cu hỏi của bo ch về thng tin Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng sẽ c chuyến thăm Mỹ trong thời gian tới.

B L Thị Thu Hằng cho biết trong hội đm với Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng cuối thng 2 vừa qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump đ mời Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng thăm Mỹ trong năm nay. Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng đ vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao v sẽ được thng bo vo thời điểm thch hợp.

Ngy 27-2, Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng v Thủ tướng Nguyễn Xun Phc đ c cc cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump khi nh lnh đạo Mỹ tới H Nội tham dự thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tổng thống Donald Trump vui mừng được gặp lại Tổng B thư, Chủ tịch nước, tỏ ấn tượng về lng hiếu khch của người dn v sự pht triển rất ấn tượng của Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump cảm ơn Việt Nam đ hỗ trợ rất chu đo cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tin mặc d thời gian gấp rt; cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần ny tại Việt Nam c nghĩa quan trọng v Việt Nam l một minh chứng tốt về những thnh tựu c thể đạt được nếu c tư duy đng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tc với Việt Nam thc đẩy quan hệ đối tc ton diện pht triển thực chất v hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hai nh lnh đạo nhất tr về việc hai nước cần duy tr tiếp xc, trao đổi đon ở cấp cao v củng cố cc cơ chế đối thoại hiện c; ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đ c việc tẩy độc tại sn bay Bin Ha; nhất tr tiếp tục thc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư trn cơ sở hai bn cng c lợi.

Hai nh lnh đạo cũng thảo luận cc vấn đề khu vực v quốc tế cng quan tm, trong đ c tnh hnh biển Đng. Tổng thống Donald Trump cảm ơn v đnh gi rất cao sự chủ động v thiện ch của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tin lần thứ hai; khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đng vai tr tch cực tại khu vực Ấn Độ - Thi Bnh Dương nhằm duy tr trật tự dựa trn luật lệ, thc đẩy ha bnh, ổn định, hợp tc v pht triển tại khu vực quan trọng ny.

Tổng thống Donald Trump trn trọng gửi lời mời Tổng B thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph Trọng thăm chnh thức Mỹ trong năm nay để cng tiếp tục trao đổi về những biện php lm su sắc hơn quan hệ đối tc ton diện giữa hai nước.

OroValley 03-14-2019 17:57

Bà con ai ỡ khng chũn bị Đi bĩu tình
:nana::nana::nana::nana::nana:


All times are GMT. The time now is 14:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.13552 seconds with 9 queries