VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Fashion|Thời Trang (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Thời trang thiếu vải (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1345750)

goodidea 05-14-2020 06:00

Thời trang thiếu vải
 
1 Attachment(s)
Thời nay quá đỗi sổ sàng
Áo quần thiếu vải sao càng vô duyên
Hở hang ḷi chỗ tự nhiên
Hay là liên lụy làm phiền ai đây

Chắc là có kẻ đắm say
Áo quần sặc sỡ hở đầy những nơi...
Đó chính là một kiểu chơi
Tặng bao bè bạn đồng thời giao lưu

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1589435982

Hỏi rằng có phải tối ưu
Ai đang thích thú những điều hở hang
Cuộc đời phải biết cao sang
Mà sao tất cả mơ màng viễn vông

Bất chấp phố xá người đông
Em ngỡ ḿnh đẹp chứ không ai bằng
Ngày xưa gửi nhắn chị hằng
Trăng tṛn đẹp nhất có bằng rằm không?

Bây giờ xin hỏi cộng đồng
Áo quần mặc hở là rồng tiên ư ?
Thiên hạ đọng măi âm dư
Người ơi đẹp lắm mặc như tơ hần

Facebook chia sẻ mấy vần
Những ai đang mặc áo quần hở hang
Tránh xa những việc khoe hàng
Văn minh cuộc sống sổ sàng làm chi?...

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 11:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03570 seconds with 9 queries