VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Xin hiến kế cho Thủ tướng "niễng" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1255456)

cha12 ba 06-24-2019 22:24

Xin hiến kế cho Thủ tướng "niễng"
 
1 Attachment(s)
6/24/19

Tôi: Linh mục Đặng Hữu Nam rất đồng cảm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi ông kêu gọi: “Phải đồng cam cộng khổ với Chính phủ trả nợ công”!
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1561415060
Tôi xin hiến kế với Thủ tướng:

Người ta thường nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, trong khi đó Đại biểu Quốc hội “xin tiền chia tay khi xuất cảnh là 5 USD - một phần ăn sáng”!

Tôi xin đề nghị 4.000.000 đảng viên làm gương trước bằng việc nhịn ăn sáng trong một tháng để đồng cam cộng khổ với Chính phủ.

5 USD x 23.000 = 115.000 đồng.

115.000 x 30 = 3.450.000 đồng.

3.450.000 x 4.000.000 = 13.800.000.000.000 đồng!

Một ư tưởng rất khả thi, rất mong Thủ tướng lắng nghe!

Chúc Thủ tướng thành công trong việc quản lư, lănh đạo đất nước!


LM Đặng Hữu Nam

phokhuya 06-24-2019 23:35

Khi nó mở to mồm để nói câu này nó có biết ngượng miệng hay không? Nó có thấy người dân phỉ nhổ vào bản mặt của nó hay không?
Dân th́ nghèo đói, khổ sở đến cùng cực. C̣n tụi nó th́ ăn sung, mặc sướng mà có đủ can đảm kêu dân thắt lưng buộc bụng để đồng cam cộng khổ với tụi nó. Khốn nạn cái lũ CSVN.

cha12 ba 06-25-2019 00:34

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3677495)
Khi nó mở to mồm để nói câu này nó có biết ngượng miệng hay không? Nó có thấy người dân phỉ nhổ vào bản mặt của nó hay không?
Dân th́ nghèo đói, khổ sở đến cùng cực. C̣n tụi nó th́ ăn sung, mặc sướng mà có đủ can đảm kêu dân thắt lưng buộc bụng để đồng cam cộng khổ với tụi nó. Khốn nạn cái lũ CSVN.

:hafppy::hafppy::hafppy::handshake:
nghe đồn kỳ này chị "Ngân đù" bán hết toàn bộ áo dài 300 X 5000...giúp anh 7 niễng...chị Ngân đù sẽ "đồng cam cộng khổ" thề không mặc áo quần khi ra ngoài hay đi họp "cuốc hụi"

tucodien 06-25-2019 01:01

nh́n con số giật ḿnh. muốn xỉu.

đó là chỉ ăn sáng thôi

nếu chúng nó ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn 24h/ngày th́ trái đất này cũng bị chúng nó cạp hết chứ đừng nói chi một đất nước VN nhỏ bé hahaha


All times are GMT. The time now is 22:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02898 seconds with 9 queries