VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Thị trưởng Bắc Las Vegas gia nhập Đảng Cộng ḥa… Rời khỏi Đảng Dân chủ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1454095)

kentto 04-06-2021 16:41

Thị trưởng Bắc Las Vegas gia nhập Đảng Cộng ḥa… Rời khỏi Đảng Dân chủ
 
1 Attachment(s)
Thị trưởng Bắc Las Vegas John Lee (D) (R) đang chuyển từ đảng Dân chủ sang đảng Cộng ḥa.

Lee có xếp hạng A + từ NRA và là Pro-Life.

Thị trưởng Bắc Las Vegas John Lee rời các đảng viên Dân chủ "tinh hoa" và "xă hội chủ nghĩa" để gia nhập đảng Cộng ḥa -Fox News- Breaking911 (@ Breaking911) ngày 6 tháng 4 năm 2021
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: North Las Vegas Mayor John Lee leaves “elitist” and “socialist” Democrats to join the Republican party -Fox News</p>&mdash; Breaking911 (@Breaking911) <a href="https://twitter.com/Breaking911/status/1379430105873743876?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
FOX5: Thị trưởng Bắc Las Vegas chuyển từ đảng Dân chủ sang đảng Cộng ḥa

- Josh Caplan (@joshdcaplan) ngày 6 tháng 4 năm 2021
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">FOX5: North Las Vegas Mayor switches from Democrat to Republican party</p>&mdash; Josh Caplan (@joshdcaplan) <a href="https://twitter.com/joshdcaplan/status/1379419272619909122?ref_src=twsrc%5Etfw">April 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Từ Fox 5:

Thị trưởng Bắc Las Vegas John Lee đă thông báo vào sáng thứ Ba rằng ông sẽ chuyển đổi các đảng phái chính trị.

Lee đă đưa ra thông báo trên 'Fox and Friends' vào đầu thứ Ba. Chiến dịch tranh cử của Lee tuyên bố ông là quan chức dân cử nổi tiếng nhất của đảng Dân chủ chuyển đảng kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Lee đă trích dẫn những thay đổi lănh đạo gần đây trong Đảng Dân chủ Nevada, gọi đó là “sự tiếp quản của Đảng Xă hội chủ nghĩa”. Trang web chiến dịch của Lee hiện phản ánh sự chuyển đổi.

“Mặc dù tôi đă là một đảng viên Đảng Dân chủ đă đăng kư trên giấy tờ trong suốt cuộc đời của ḿnh, nhưng tôi đă thực hiện trái tim của ḿnh từ lâu, bởi v́ về một số điều, đơn giản là không có sự thỏa hiệp,” Lee nói trong một tuyên bố. "Đó là lư do tại sao tôi đă bỏ phiếu cho Tổng thống Trump hai lần."

Đảng Dân chủ đă đi lên xă hội chủ nghĩa hoàn toàn.

Trừ khi bạn ủng hộ các chính sách cực tả, chống Mỹ th́ không có chỗ trong đảng Dân chủ cho bạn.

Chào mừng đến với GOP John Lee!


All times are GMT. The time now is 07:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03970 seconds with 9 queries