News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Thông tin về bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2018-2021
Click image for larger version

Name:	211.jpg
Views:	0
Size:	65.6 KB
ID:	1207943  
Cuộc bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2018-2021 sẽ diễn rra vào tháng 6 năm nay. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và chất lượng, ông Phan Kỳ Nhơn, trưởng ban bầu cử, và ông Lê Văn Sáu, trưởng ban giám sát, đại diện Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California gởi thông báo về lịch tŕnh bầu cử các cơ chế nhiệm kỳ 2018-2021.

Theo đó, ủy ban nhận đơn ứng cử từ 23 Tháng Tư đến 15 Tháng Năm, 2018, cho liên danh cho Hội Đồng Đại Diện, đơn danh cho Hội Đồng Giám Sát.Hồ sơ sẽ được cứu xét từ 15 đến 30 Tháng Năm, 2018.

Danh sách ứng cử của các liên danh và đơn danh sẽ được công bố vào ngày 1 Tháng Sáu, 2018.

Từ ngày 2 đến 9 Tháng Sáu, ủy ban sẽ nhận khiếu nại của đồng hương.

Ngày 16 Tháng Sáu, ủy ban sẽ có cuộc họp báo họp báo để cứu xét những khiếu nại và công bố chính thức các thành phần ứng cử với sự hiện diện của tất cả các ứng cử viên.

Ngày 23 và 24 Tháng Sáu là ngày bầu cử và ngày 25 và 26 Tháng Sáu là ngày kiểm phiếu.

Ngày 30 Tháng Sáu sẽ có cuộc họp báo để công bố kết quả bầu cử và ấn định ngày bàn giao.

Ngày gây quỹ để yểm trợ chi phí cuộc Bầu Cử là 3 Tháng Sáu, 2018, lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Paracel Seafood. Chi tiết sẽ thông báo sau.

Ban tổ chức cũng cho biết thể lệ bầu cử và ứng cử của cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2018 – 2021 như sau:

I/- BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ BAN GIÁM SÁT BẦU CỬ

1- Cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát sẽ được thực hiện bởi Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ban Giám Sát Bầu Cử

2- Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ban Giám Sát Bầu Cử được bầu ra từ Đại Hội Cộng Đồng.

3- Thành viên của Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ban Giám Sát Bầu Cử không được ghi danh ứng cử.

II/- KHU VỰC BẦU CỬ

Bao gồm các vùng thuộc phạm vi Nam California: San Fernando Valley, Los Angeles, Orange County, Pomona, San Bernadino và San Diego.

III/- THỂ LỆ ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG

1- Ứng cử theo h́nh thức liên danh với một “danh xưng” cho từng liên danh.

2- Mỗi liên danh gồm 5 ứng cử viên.

3- Mỗi Liên danh phải được ít nhất ba (3) Hội Đoàn, đang hoạt động và có lập trường quốc gia trong vùng Nam California giới thiệu.

4- Các ứng cử viên phải là thường trú nhân của miền Nam California trong những thành phố nêu ở Mục II.

5- Các ứng viên phải là người Việt, có lập trường Quốc gia, không có tiền án h́nh sự, không về Việt Nam trong thời hạn 1 năm trước ngày bầu cử.

6- Các ứng viên phải đủ 21 tuổi trở lên.

7- Nhiệm kỳ phục vụ là 3 năm và có thể tái ứng cử 1 lần.

8- Mổi liên danh phải nộp 1 h́nh 2×3 của từng ứng viên trong liên danh.

9- Lệ phí ghi danh cho mỗi liên danh là $500.

IV/- THỂ THỨC ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG

1- Hội Đồng Giám Sát gồm 5 cá nhân được bầu ra cùng lúc với cuộc bầu cử của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng qua h́nh thức đơn danh và phổ thông đầu phiếu.

2- Các chức vụ của Hội Đồng Giám Sát sẽ do nội bộ Hội Đồng Giám Sát sắp xếp, theo thứ tự sau đây: một Chủ Tịch, một Phó Chủ Tịch, một Thư Kư và hai Ủy Viên.

3- Mỗi ứng viên phải được ít nhất một (1) Hội Đoàn, đang hoạt động và có lập trường quốc gia trong vùng Nam California giới thiệu.

4- Các ứng cử viên phải là thường trú nhân của miền Nam California trong những thành phố nêu ở Mục II.

5- Các ứng viên phải là người Việt, có lập trường Quốc gia, không có tiền án h́nh sự, không về Việt Nam trong thời hạn 1 năm trước ngày bầu cử.

6- Các ứng viên phải đủ 21 tuồi trở lên.

7- Nhiệm kỳ phục vụ là 3 năm và có thể tái ứng cử một (1) lần.

8- Mỗi ứng viên phải nộp một h́nh 2×3 cá nhân.

9- Lệ phí ghi danh cho mỗi ứng viên là $100.

V/- CỬ TRI

1- Mọi người Việt Nam hay gốc Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, cư ngụ trong vùng Nam California, trong những thành phố nêu ở Mục II, có bằng lái xe, thẻ căn cước, thẻ xanh hoặc thẻ thông hành c̣n hiệu lực.

2- Cử tri có thể bầu khiếm diện bằng cách ủy quyền cho người thân với chứng từ cá nhân (nêu ở phần 1) kèm theo.

VI/- THỂ THỨC BẦU BAN THƯỜNG VỤ CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU

1- Hội Đồng Đại Biểu là tập hợp bao gồm các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng, tự nguyện hay được mời tham gia sinh hoạt cộng đồng với trách nhiệm tư vấn cho Hội Đồng Đại Diện trong các công tác của cộng đồng.

2- Ban Thường Vụ của Hội Đồng Đại Biểu gồm năm (5) người, được bầu ra từ Đại Hội Hội Đồng Đại Biểu để đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong vùng trách nhiệm.

3- Nhiệm kỳ của Ban Thường Vụ HĐĐB là 3 năm.

4- Cuộc bầu cử Ban Thường Vụ HĐĐB phải được tiến hành qua Đại Hội Cộng Đồng trong một tháng sau ngày bàn giao.

5- Cuộc bầu cử Ban Thường Vụ HĐĐB sẽ do Ban Tổ Chức Bầu Cử phụ trách.

* Chi tiết về thời gian ứng cử, bầu cử… Ban Tổ Chức Bầu Cử đă có lịch tŕnh chi tiết riêng.

Bài cùng thể loại :

 • PinaColada
  R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
  Release: 4 Weeks Ago
  Reputation: 15077


  Profile:
  Join Date: Oct 2013
  Posts: 41,926
  Last Update: None Rating: None
  Attached Thumbnails
  Click image for larger version

Name:	211.jpg
Views:	0
Size:	65.6 KB
ID:	1207943  
  PinaColada is_online_now
  Thanks: 9
  Thanked 1,847 Times in 1,682 Posts
  Mentioned: 0 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 0 Post(s)
  Rep Power: 42 PinaColada Reputation Uy Tín Level 6
  PinaColada Reputation Uy Tín Level 6
  Reply

  Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại

  Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 297

  User Tag List

  Thread Tools

  Posting Rules
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is On


   
  iPad Tablet Menu

  Announcement

  Breaking News

  Society News

  VietOversea

  World News

  Business News

  Other News

  History

  Car News

  Computer News

  Game News

  Digital News

  Mobile News

  Music News

  Movies News

  Sport News

  Stranger Stories

  Comedy Stories

  Cooking Chat

  Nice Pictures

  Fashion

  School

  Travelling

  Funny Videos


  Page generated in 0.05509 seconds with 13 queries