News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home
 
Thread Tools
  #1  
Old  Supseries Resize Lương Bộ Trưởng ở Vn có đủ sống?
Click image for larger version

Name:	Bo-truog-nguyen-thai-binh.jpg
Views:	0
Size:	64.5 KB
ID:	769788  
VBF-Hiện ít có ai quan tâm tới mức lương của các bộ trưởng bởi ai cũng nghĩ họ họ có mức lương rất cao và sống sung sướng. Bài viết sau đây sẽ giúp mọi người hiểu thêm phần nào thực hư xung quanh câu chuyện này. Nếu tính cả 25% phụ cấp công vụ th́ mức tiền lương của Bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng...

Lương Bộ trưởng cũng không đủ sống

Bộ Nội vụ vừa gửi đến Quốc hội Báo cáo t́nh h́nh triển khai, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Về đời sống của người hưởng lương từ ngân sách, Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở hiện hành 1.150.000 đồng/tháng thực hiện từ ngày 1/7/2013 mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu vùng b́nh quân năm 2015 của khu vực doanh nghiệp (2.600.000 đồng/tháng); từ đó các mức lương ngạch, bậc, chức vụ thấp theo. Nếu tính cả 25% phụ cấp công vụ th́ mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng, Bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng. Dẫn đến, đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước c̣n nhiều khó khăn.

Cụ thể, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái B́nh cho biết, từ 2011 đến nay đă 3 lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), từ mức 730.000 đồng/tháng năm 2011 lên mức 1,15 triệu đồng/tháng hiện nay.

Tính chung cả ba lần điều chỉnh tăng thêm 57,5%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12/2014 so với tháng 12/2010 do Tổng cục Thống kê công bố là 36,3%.Bộ Nội vụ cũng ban hành chế độ phụ cấp áp dụng với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách với mức tăng từ 10% lên 25%. Ngoài ra, một số chức danh lănh đạo như Chủ tịch UBND tỉnh từ 1,25 lên 1,3; tăng tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn với cán bộ công chức viên chức lập thành tích xuất sắc từ 5 lên 10%, bổ sung chế độ nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng. Mới đây, nhà nước cũng quyết định tăng lương thêm 8% đối với người hưởng lương có hệ số từ 2,34 trở xuống.

Mặc dù vậy, ông Nguyễn Thái B́nh cho biết, hạn chế hiện tại là mức lương cơ sở 1,15 triệu đồng/tháng hiện hành mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu vùng b́nh quân 2,6 triệu đồng/tháng năm 2015 của khu vực doanh nghiệp.

Điều này dẫn đến các mức lương ngạch, bậc, chức vụ thấp theo, tính cả 25% phụ cấp công vụ th́ mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng. Lương Bộ trưởng cũng chỉ khoảng 14,4 triệu đồng/tháng.

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ xác nhận, đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước c̣n nhiều khó khăn.

Thêm nữa, hệ thống thang, bậc lương c̣n b́nh quân. Do mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ c̣n thấp, nên các cơ quan có thẩm quyền đă mở rộng đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù ngành nghề, đă làm phát sinh bất hợp lư giữa các ngành nghề.

Phân tích những nguyên nhân hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Thái B́nh đề cập kinh tế tăng trưởng chậm (từ mức b́nh quân 7%/năm giai đoạn 2006-2010 xuống chỉ c̣n 5,8%/năm giai đoạn 2011-2015), ngân sách cũng tăng chậm trong nhu cầu tăng chi đầu tư phát triển để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tăng chi quốc pḥng - an ninh, an sinh xă hội, cùng với áp lực giảm bội chi ngân sách nhà nước, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương.

Trong khi đó, đối tượng hưởng lương và trợ cấp hàng tháng (gắn với tiền lương) từ ngân sách nhà nước rất lớn, khoảng 7 triệu người, chưa bao gồm quân đội và công an.

Đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước c̣n nhiều khó khăn" - báo cáo của bộ trưởng nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh hạn chế của chính sách tiền lương đó là hệ thống thang, bậc lương c̣n b́nh quân.

Do mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ c̣n thấp, nên các cơ quan có thẩm quyền đă mở rộng đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù ngành nghề, đă làm phát sinh bất hợp lư giữa các ngành nghề.

Sẽ nâng mức lương để đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho người hưởng lương

Bộ Nội vụ đang có kế hoạch thực hiện lộ tŕnh tăng lương thích hợp để đảm bảo cuộc sống của cán bộ, lực lượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có thu nhập thấp. Bộ phối hợp với các bộ, cơ quan, thành viên ban chỉ đạo tiền lương nhà nước nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xă hội và ưu đăi người có công. Trong đó, định hướng mức lương tối thiểu, khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ tŕnh tiến tới đảm bảo nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương gắn với nhu cầu đổi mới hoạt động sự nghiệp công và phù hợp khả năng của nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng B́nh, do việc triển khai thực hiện giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế với các đơn vị sự nghiệp công lập và đổi mới cơ chế sắp xếp, tổ chức bộ máy mới được hơn một năm nên chưa có nhiều kết quả, kinh tế c̣n nhiều khó khăn chưa thể tăng trưởng cao trong 1 - 2 năm tới nên khó bố trí nguồn cho cải cách tiền lương. V́ vậy, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thông qua khi có đủ điều kiện thực hiện."Trong thời gian trung ương chưa thông qua đề án, sẽ không bổ sung các phụ cấp theo ưu đăi, trách nhiệm, đặc thù ngành nghề. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ tài chính căn cứ t́nh h́nh kinh tế, xă hội, khả năng ngân sách để báo cáo Chính phủ tŕnh Quốc hội từng bước điều chỉnh tiền lương cho phù hợp", ông B́nh cho hay.

Theo Tờ tŕnh của Ban cán sự Đảng, Chính phủ về triển khai thực hiện kết luận 63 của hội nghị Trung ương 7 khóa 11 về một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xă hội, người có công và định hướng 2020, ban cán sự Đảng, Chính phủ đă dự kiến 3 phương án điều chỉnh tiền lương năm 2015.

Đó là điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đăi người có công từ 1/1/2015 tăng thêm 12% (140.000 đồng/ tháng) th́ tổng nhu cầu kinh phí quỹ lương tăng thêm là 48.000 tỷ đồng. Thứ hai là điều chỉnh tăng 10% (115.000 đồng/tháng), tổng nhu cầu kinh phí tăng 40.000 tỷ đồng. Và phương án ba là tăng 8% (90.000 đồng mỗi tháng) th́ nhu cầu tăng 32.000 tỷ đồng.

Do khả năng ngân sách năm 2015 không bố trí đủ nguồn để thực hiện 1 trong 3 phương án nên Chính phủ tŕnh Quốc hội, phương án tăng thêm 8% từ 1/1/2015 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đăi người có công và người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Dự kiến ngân sách nhà nước phải bố trí 11.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng khung cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 để tŕnh Chính phủ xem xét tổng hợp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2016 – 2020, tŕnh Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015).

Và trong đó sẽ tính toán cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, chi trả nợ và khả năng bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

Để tạo nguồn cho thực hiện điều chỉnh tiền lương các năm sau, Bộ trưởng Nội vụ nêu nhiều giải pháp. Bên cạnh thực hiện tinh giản biên chế, giải pháp được Bộ trưởng đề cập là các cơ quan, đơn vị phải thực hành tiết kiệm, chống lăng phí trong sử dụng ngân sách, đặc biệt là tiết kiệm tối đa chi thường xuyên ngoài lương để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện các giải pháp tạo nguồn như cơ cấu lại chi ngân sách cùng với việc điều chỉnh lại các chính sách theo quan điểm ưu tiên chi cải cách tiền lương, chi cho con người là chi đầu tư phát triển cũng là giải pháp được nêu tại báo cáo.
vk

Bài cùng thể loại :

 • Hanna
  R10 Vô Địch Thiên Hạ
  Hanna's Avatar
  Release: 05-27-2015
  Reputation: 25051


  Profile:
  Join Date: Dec 2006
  Posts: 65,268
  Last Update: None Rating: None
  Attached Thumbnails
  Click image for larger version

Name:	Bo-truog-nguyen-thai-binh.jpg
Views:	0
Size:	64.5 KB
ID:	769788  
  Hanna_is_offline
  Thanks: 11
  Thanked 3,136 Times in 2,545 Posts
  Mentioned: 4 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 3 Post(s)
  Rep Power: 66 Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7
  Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7Hanna Reputation Uy Tín Level 7
  Old 05-27-2015   #2
  0908143669
   
  R3 Hảo Kiếm Khách
  Join Date: Nov 2010
  Posts: 234
  Thanks: 4
  Thanked 19 Times in 15 Posts
  Mentioned: 0 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 0 Post(s)
  Rep Power: 1
  0908143669 Reputation Uy Tín Level 1
  Reputation: 100
  Default

  Quá tội nghiệp, lương không đủ táp nên rủ nhau đi táp thứ khác được gấp vạn lần lương. Hèn ǵ mà đất nước càng ngày càng nghèo, càng tệ hại. Lương không đủ sống mà thằng nào cũng tranh nhau mua chức mua quyền? Dối trá, bịp bợm đủ đường.

  Last edited by 0908143669; 05-27-2015 at 10:29.
  0908143669_is_offline   Reply With Quote
  Old 05-28-2015   #3
  hmta1982
  hmta1982's Avatar
   
  R6 Đệ Nhất Cao Thủ
  Join Date: Oct 2007
  Posts: 4,253
  Thanks: 156
  Thanked 660 Times in 410 Posts
  Mentioned: 0 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 110 Post(s)
  Rep Power: 5
  hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5
  hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5hmta1982 Reputation Uy Tín Level 5
  Reputation: 7000
  Default

  Lương bộ trưởng chỉ thua lương Ba Dũng mà thui
  hmta1982_is_offline   Reply With Quote
  Old 05-28-2015   #4
  eaglevn
  eaglevn's Avatar
   
  R8 Vơ Lâm Chí Tôn
  Join Date: Jul 2010
  Posts: 12,363
  Thanks: 2,420
  Thanked 3,164 Times in 1,865 Posts
  Mentioned: 2 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 412 Post(s)
  Rep Power: 13
  eaglevn Reputation Uy Tín Level 7eaglevn Reputation Uy Tín Level 7eaglevn Reputation Uy Tín Level 7eaglevn Reputation Uy Tín Level 7
  eaglevn Reputation Uy Tín Level 7eaglevn Reputation Uy Tín Level 7eaglevn Reputation Uy Tín Level 7eaglevn Reputation Uy Tín Level 7
  Reputation: 36323
  Default

  Mấy tên này có đời nào nhớ và lănh lương của chúng đâu, chỉ vài đồng bạc lẻ đôí với chúng. Trúng mánh 1 phi vụ như vụ bauxite là 3 ếch ẳm cả trăm triệu USD chuyển thẳng qua thằng con rể để mua đội banh ǵ đó ....
  eaglevn_is_offline   Reply With Quote
  Old 05-28-2015   #5
  cha12 ba
  cha12 ba's Avatar
   
  R8 Vơ Lâm Chí Tôn
  Join Date: Jan 2013
  Posts: 14,763
  Thanks: 19,115
  Thanked 10,471 Times in 5,080 Posts
  Mentioned: 8 Post(s)
  Tagged: 0 Thread(s)
  Quoted: 2222 Post(s)
  Rep Power: 15
  cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8
  cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8cha12 ba Reputation Uy Tín Level 8
  Reputation: 50267
  Default

  Bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng, em chân dài banh càng cho bộ trưởng 2 đêm chỉ có....14.400 USD thôi...cái này mới là bócuthun.teo
  cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
  Reply

  Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách

  Số bài trả lời (Reply's) : 4   -   Số người đă xem (Viewers) : 1113

  User Tag List

  Thread Tools

  Posting Rules
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is On


   
  iPad Tablet Menu

  Announcement

  Breaking News

  Society News

  VietOversea

  World News

  Business News

  Other News

  History

  Car News

  Computer News

  Game News

  Digital News

  Mobile News

  Music News

  Movies News

  Sport News

  Stranger Stories

  Comedy Stories

  Cooking Chat

  Nice Pictures

  Fashion

  School

  Travelling

  Funny Videos


  Page generated in 0.06981 seconds with 15 queries