View Single Post
Old 08-12-2017   #6
Sorciere
Sorciere's Avatar
 
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Dec 2016
Location: Thành hồ
Posts: 3,982
Thanks: 2,434
Thanked 2,860 Times in 1,420 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 377 Post(s)
Rep Power: 4
Sorciere Reputation Uy Tín Level 5
Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5Sorciere Reputation Uy Tín Level 5
Reputation: 5086
Default

Lại đám tuyên láo viết nhửng bài được chỉ định bưng bô thằng già lú nầy ! nhửng đám nầy toàn là quỷ thanh toán nhau ! sao không tự bắn ḿnh cho dân tộc VN nhờ !
Sorciere_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.03048 seconds with 10 queries