View Single Post
Old 10-24-2018   #7
Đla Trăm
 
R3 Hảo Kiếm Khch
Join Date: Sep 2018
Posts: 493
Thanks: 492
Thanked 738 Times in 353 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 263 Post(s)
Rep Power: 1
Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5
Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5Đla Trăm Reputation Uy Tn Level 5
Reputation: 5254
Default

Quote:
Originally Posted by lergeneral View Post
Phải ni l hầu hết mới đng.....chỉ c vi tn loser bại no bi nhọ dn việt khi đu theo đm khủng bố bi nhọ ng Trump m thi......

Vậy th l hy bỏ bb VC ,đm hạ bộ của ch Chệt đi .Đừng tm cch bi nhọ TT Trump ,theo kiểu nng bi như bầy khỉ TS nng bi Hồ Mao St .
Đla Trăm_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.16662 seconds with 10 queries