VietBF

VietBF (http://vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (http://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Việt nam lo sốt v đối mặt với cơn bo nguy hiểm (http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1096571)

nguoiduatinabc 09-13-2017 15:34

Việt nam lo sốt v đối mặt với cơn bo nguy hiểm
 
1 Attachment(s)
Dự bo cơn bo đổ bộ vo Việt nam sẽ l một cơn bo gi giật mạnh. Lần đầu tin Việt Nam đưa ra mức cảnh bo Bo nguy hiểm cấp độ 4. Hiện Ban Chỉ đạo Trung ương v̀ phòng, ch́ng thin tai Ủy ban Qúc gia tìm kím cứu nạn đã họp kh̉n chỉ đạo đối ph với cơn bo.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1505316856

Hồi 10 giờ ngy 13/9, vị tr tm bo số 10 ở vo khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đng, cch quần đảo Hong Sa khoảng 530km về pha Đng Đng Nam. Sức gi mạnh nhất ở vng gần tm bo mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Dự bo trong 24 giờ tới, bo di chuyển theo hướng Ty Ty Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km v mạnh ln.

Hồi 13 giờ ngy 13/09, vị tr tm bo ở vo khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đng, cch quần đảo Hong Sa khoảng 450km về pha Đng Đng Nam. Sức gi mạnh nhất ở vng gần tm bo mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12.

Dự bo trong 24 giờ tới, bo di chuyển theo hướng Ty Ty Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km v mạnh ln. Đến 13 giờ ngy 14/09, vị tr tm bo ở vo khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đng, trn khu vực quần đảo Hong Sa. Sức gi mạnh nhất ở vng gần tm bo mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bo, khu vực Bắc v Giữa Biển Đng (bao gồm vng biển quần đảo Hong Sa) c mưa bo; gi bo mạnh cấp 8-9, sau tăng ln cấp 10-11, vng gần tm bo đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vng nguy hiểm (gi mạnh từ cấp 6 trở ln): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; pha Đng kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đng. Cấp độ rủi ro thin tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bo di chuyển theo hướng Ty Ty Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km v cn tiếp tục mạnh thm. Đến 13 giờ ngy 15/09, vị tr tm bo ở vo khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đng, ngay trn vng biển cc tỉnh Nghệ An-Quảng Trị. Sức gi mạnh nhất ở vng gần tm bo mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.
Từ gần sng ngy 15/09, ở Vịnh Bắc Bộ, vng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngi c gi mạnh dần ln cấp 7-8, giật cấp 11; từ chiều ngy 15/09, vng biển cc tỉnh từ Thanh Ha đến Quảng Trị c gi bo mạnh dần ln cấp 9-11, vng gần tm bo đi qua cấp 12-13, giật cấp 15.
Cấp độ rủi ro thin tai bo vng biển ven bờ khu vực Nghệ An đến Quảng Bnh: cấp 4.

Cấp độ rủi ro thin tai bo cc khu vực ảnh hưởng khc: cấp 3
Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bo di chuyển nhanh theo hướng Ty Ty Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km v đi vo đất liền cc tỉnh từ Thanh Ha đến Quảng Trị.

Cảnh bo mưa lớn: Từ gần sng ngy 15/09 đến hết đm 15/09, ở cc tỉnh từ Quảng Ngi đến H Tĩnh c mưa to đến rất to (100-300mm/đợt, ring H Tĩnh, Quảng Bnh, Quảng Trị c nơi trn 400mm. Từ chiều 15/09 đến hết ngy 16/09, mưa lớn mở rộng ra ở cc tỉnh Nghệ An, Thanh Ha, khu vưc Nam đồng bằng Bắc Bộ, Ha Bnh v Sơn La (100-200mm/đợt, ring Nghệ An, Thanh Ha 300-350mm).


All times are GMT. The time now is 20:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2018
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02646 seconds with 9 queries