VietBF
Page 2 of 2 1 2

VietBF (http://vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sch (http://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Sẽ xy dựng cp treo tại sn bay Tn Sơn Nhất để trnh n tắc (http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1036266)

haithuyensatcong 01-11-2017 18:07

xy dựng cp treo để treo bầy khỉ ba đnh để trnh hối lộ tham nhũng bn nước cho hn cẩu....hoe hoe

NongDan 01-12-2017 03:23

Phục Đinh la Thăng qu gy rối loạn Si gn 1 cch tinh vi kh pht hiện ra.

vanhong 01-12-2017 08:59

"n-tắc"con mẹ tụi by kẹt xe ni kẹt xe thế thi.tiếng mọi cao nguyn.


All times are GMT. The time now is 10:07.
Page 2 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2018
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02422 seconds with 9 queries