VietBF
Page 2 of 2 1 2

VietBF (http://vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (http://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Người Việt dốc hầu bao bằng mọi gi để c bằng được thẻ định cư ở Mỹ (http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1136346)

laughster 02-14-2018 15:29

@weekends.002 @lergeneral

Năm mới tết đến, anh tặng phng rin đeo tả phn thng v tướng l kim phần đầu bi cu chuyện đầu năm.... trn đường đi lể phn đầy b, qua một năm miệng thi thấy mồ, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, thơm nhiều thi t ngng trng,để mong giữ được thằng chồng hahaha

https://s10.postimg.org/varn729gp/bongphuongtung.gif

https://s10.postimg.org/mylsbnrqx/ph...ost_recent.jpg


All times are GMT. The time now is 18:14.
Page 2 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2018
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.07659 seconds with 9 queries