VietBF

VietBF (http://vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (http://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Báo Đức đưa tin Quốc hội Đức được đề nghị trừng phạt Việt Nam (http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1088196)

Gibbs 08-12-2017 22:35

Báo Đức đưa tin Quốc hội Đức được đề nghị trừng phạt Việt Nam
 
2 Attachment(s)
Vào ngày 12 tháng 8 năm 2017, theo báo Đức Sueddeutsche Zeitung, nghị sĩ Đức đề nghị lên quốc hội ban lệnh trừng phạt Việt Nam. Ngày 23 tháng 7 năm 2017, phía Việt Nam đă bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, đưa về đại sứ quán rồi mang sang nước EU khác rồi chuyển về VN bằng máy bay. Vụ việc này khiến Đức đang cân nhắc cắt viện trợ 257 triệu USD/2 năm và ngừng đàm phán hiệp định thương mại tự do EVFTA.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1502577304

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1502577304

Jürgen Hardt, phát ngôn viên chính sách đối ngoại của liên minh CDU, kêu gọi Đức và EU cần có biện pháp trừng phạt Việt Nam v́ đă có hành động phá hoại danh dự và uy tín của Đức. Cụ thể bắt cóc người ngay trên lănh thổ Đức. Đây là một hành vi phạm pháp, không tôn trọng nước Đức.

Nguồn: http://www.sueddeutsche.de/politik/t...tnam-1.3626259


All times are GMT. The time now is 17:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2018
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02272 seconds with 9 queries