VietBF

VietBF (http://vietbf.com/forum/index.php)
-   Movies News|Tin Phim Ảnh (http://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=253)
-   -   Vietnam's Next Top Model 2017: chưa ghi hnh th sinh đ ci nhau (http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1066509)

johnnydan9 05-19-2017 16:48

Vietnam's Next Top Model 2017: chưa ghi hnh th sinh đ ci nhau
 
5 Attachment(s)
Vietnam's Next Top Model 2017 đang chuẩn bị được ghi hnh. Những th sinh tham gia chương trnh đ được cng bố. Nhưng cc th sinh đ khẩu chiến trn mạng x hội.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1495212439

Hai th sinh Thy Trm v Lại Thanh Hương đ c một trận khẩu chiến trn mạng trước thềm "Vietnam's Next Top Model 2017".

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1495212439

Thy Trm l top 8 "Vietnam's Next Top Model 2016", trong khi Lại Thanh Hương lọt vo top 15 ma đầu tin. Cả hai gương mặt ny sẽ chnh thức quay trở lại tranh ti ở ma giải All-Stars 2017.


http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1495212439
Mới đy, Thy Trm cng Lại Thanh Hương đ c một trận "khẩu chiến" trn FB khi lin tục cng kch, đ xo đối phương.


All times are GMT. The time now is 13:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2018
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02693 seconds with 9 queries